https://www.berg-hansen.no/blogg/bli-selvbetjent-ved-hjelp-av-vare-digitale-verktoy/